Termenii serviciului

Termeni şi condiţii pentru oferte, livrări şi prestaţii ale Hagleitner Hygiene Österreich GmbH, în ceea ce priveşte companiile cu sediul în Austria

Termenii şi condiţiile actuale ale Hagleitner Hygiene Österreich GmbH, Lunastraße 5, A-5700 Zell am See, tel.: +43 5 0456, fax: +43 5 0456 7777, e-mail: crm@hagleitner.at, FN 229995d, cod de înregistrare fiscală în scopuri de TVA: ATU56679204 sunt valabile începând cu data de 06.10.2020. Orice termeni şi condiţii publicate înainte de această dată nu mai sunt valabile începând cu această dată. 

1. Domeniu de aplicabilitate, parteneri contractuali

1.1 Termenii şi condiţiile actuale („TC”) se aplică de la data mai sus-menţionată pentru toate ofertele, livrările şi prestaţiile Hagleitner Hygiene Österreich GmbH („Hagleitner”), inclusiv pentru vânzarea de mărfuri din Hagleitner Shop, de pe site-ul www.xibudesigner.com (https://www.xibudesigner.com/ro).

1.2 Hagleitner încheie contracte exclusiv în propriile condiţii. Alte condiţii sau condiţii complementare ale clientului se aplică doar dacă Hagleitner şi-a dat acordul în scris în mod explicit pentru acestea. 

1.3 Termenii şi condiţiile , în forma în vigoare, sunt puse la dispoziţie pentru a fi parcurse la sediul Hagleitner şi pot fi vizualizate şi accesate pe Internet la www.xibudesigner.com. De la linkul www.xibudesigner.com/agb/, clientul poate descărca termenii şi condiţiile în format PDF, le poate salva şi imprima. La cererea clientului, Hagleitner poate trimite termenii şi condiţiile prin poştă. 

1.4 Oferta de mărfuri din partea Hagleitner se adresează exclusiv antreprenorilor – în sensul prevăzut de Legea austriacă privind protecţia consumatorilor (KSchG) – şi nu consumatorilor. Clienţii şi partenerii contractuali al Hagleitner pot fi doar antreprenori – în sensul prevăzut de Legea austriacă privind protecţia consumatorilor – cu sediul în Austria. Antreprenorul, în sensul art. 1 din Legea austriacă privind protecţia consumatorilor (KSchG), este persoana pentru care afacerea face parte din obiectul de activitate al întreprinderii sale. Compania este orice organizaţie constituită pe termen lung cu activitate economică independentă, chiar dacă nu are ca scop obţinerea de profit. Persoanele juridice de drept public sunt considerate întotdeauna antreprenori. Clientul trebuie să confirme aceste caracteristici la înregistrarea pentru Hagleitner Webshop. Compania Hagleitner este îndreptăţită să solicite şi să obţină toate informaţiile necesare despre situaţia antreprenorului care este client şi despre sediul acestuia. 

1.5 Dacă vreuna dintre prevederile acestor termeni şi condiţii este nulă, aceasta va fi înlocuită cu o prevedere valabilă, care este cea mai apropiată de cea iniţială în ceea ce priveşte efectul său economic. Celelalte prevederi ale acestor termeni şi condiţii rămân, în orice caz, valabile.

2. Încheierea contractului

2.1 Comanda efectuată de client reprezintă o ofertă pentru încheierea unui contract cu Hagleitner. 

2.2 În urma unei oferte a clientului, contractul va intra în vigoare doar după acceptarea sa de către Hagleitner, însă cel mai târziu la data executării livrării sau a prestaţiei.

2.3 Ofertele Hagleitner, informaţiile din cataloage, broşurile, listele de preţuri etc. precum şi cele de pe pagina web nu au caracter contractual.

2.4 Încheierea contractului în XIBU Designer de la Hagleitner
Cerinţa de bază pentru o comandă în XIBU Designer de la Hagleitner este existenţa unui cont activ de utilizator în Webshop. • Pasul 1: Clientul alege panourile laterale XIBU dorite şi le plasează în coşul de mărfuri. • Pasul 2: Prin apăsarea butonului „Finalizare comandă”, clientul ajunge la următoarea pagină a procesului de comandă şi îşi verifică comanda din coşul de mărfuri. La acest pas, mai pot fi schimbate articolele care se găsesc în coşul de mărfuri (modificarea cantităţilor, ştergerea articolelor). • Pasul 3: După aceea, prin apăsarea butonului „Mai departe spre adresa de livrare/Tipul livrării”, clientul are posibilitatea selectării adresei de livrare sau a completării acesteia • Pasul 4: Odată ce va apăsa butonul „Mai departe spre vederea de ansamblu a comenzii”, clientul poate vedea toate datele comenzii sale. • Pasul 5: Clientul ia cunoştinţă de termeni şi condiţii şi confirmă acest lucru bifând căsuţa corespunzătoare. • Pasul 6: Clientul trimite comanda apăsând butonul „Transmite comanda”. • Pasul 7: Clientul primeşte pe e-mail o confirmare a comenzii, de la Hagleitner. Pasul 8: După trimiterea confirmării comenzii, panourile laterale sunt comandate la producător, iar clientul primeşte factura de la Hagleitner. 

3. Rezerva dreptului de proprietate

3.1 Marfa livrată clientului rămâne în proprietatea Hagleitner până la plata integrală a preţului de achiziţie şi a tuturor costurilor suplimentare, caz în care, din momentul livrării mărfii, clientul trebuie să suporte riscul pierderii accidentale a acesteia (risc de preţ).

3.2 Clientul nu are dreptul să dispună de marfă şi/sau să utilizeze marfa aflată sub rezerva dreptului de proprietate, fără acordul scris din partea Hagleitner. 

3.3 Clientul este obligat să informeze neîntârziat compania Hagleitner cu privire la accesul terţilor la marfa aflată sub rezerva dreptului de proprietate, precum şi cu privire la daunele sau distrugerea mărfii

3.4 Dacă marfa aflată sub rezerva dreptului de proprietate este pusă sub sechestru, clientul este obligat să informeze neîntârziat compania Hagleitner despre aceasta şi să ia toate măsurile pentru a obţine oprirea executării.

3.5 Dacă este solicitată sau este deschisă o procedură de insolvenţă cu privire la patrimoniul clientului, compania Hagleitner este îndreptăţită - la alegerea Hagleitner, chiar şi cu menţinerea contractului -să solicite returnarea mărfii aflate sub rezerva dreptului de proprietate şi/sau să o ridice. 

4. Preţuri, costuri de expediere

4.1 Preţurile trebuie înţelese ca incluzând TVA şi alte taxe şi costuri, dar nu şi costurile de livrare. 

4.2 Sunt valabile preţurile indicate la momentul comenzii. Toate informaţiile trebuie luate în considerare sub rezerva modificărilor de preţ de dinaintea comenzii, a erorilor de formulare şi de tipărire precum şi a modificărilor tehnice.

4.3 În cazul modificării TVA-ului stabilit prin lege, Hagleitner este îndreptăţită să ajusteze preţurile corespunzător consecinţelor modificării şi să rotunjească în sus la eurocenţi, suma finală de pe factură.

4.4 Nu vor fi costuri de expediere pentru comenzi efectuate în XIBU Designer. 

5. Condiţii de plată; compensarea şi reţinerea plăţilor

5.1 Hagleitner acceptă următoarele metode de plată: transferul bancar, debitarea directă, cambiile şi cecurile. 

5.2 Creanţa se achită după emiterea facturii la data scadentă, menţionată în factură, fără vreo deducere şi fără speze.

5.3 Compania Hagleitner îşi rezervă dreptul să execute comanda doar cu condiţia furnizării unei garanţii sau a plăţii în avans; în acest caz, clientului îi revine decizia de a accepta această condiţie sau de a îşi retrage comanda.  

5.4 Valoarea penalităţilor de întârziere a plăţii este de 8 procente în plus faţă de dobânda de bază. Penalităţile de întârziere a plăţii se vor percepe după o lună de la scadenţă. 

5.5 În cazul îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale, clientul trebuie să ramburseze companiei Hagleitner cheltuielile aferente somaţiilor şi recuperării creanţelor, în special costurile corespunzătoare ocazionate de intervenţiile avocaţilor. 

5.6 Dacă clientul întârzie efectuarea plăţii cel puţin 14 zile, compania Hagleitner (i) poate insista pentru îndeplinirea contractului şi poate amâna îndeplinirea propriilor prestaţii până la achitarea plăţilor restante de către client sau (ii) se poate retrage din contract după stabilirea unui nou termen de cel puţin şapte zile. 

5.7 Sunt excluse compensarea şi invocarea de către client a unui drept de a efectua reţineri. 

6. Livrare

6.1 În cazul unei comenzi, în mod normal, clientul primeşte marfa de la agenţii noştri de distribuţie într-un interval de 4-5 săptămâni. Dacă selecţia de panouri laterale a fost realizată de Hagleitner, livrarea are loc într-un interval de 14 zile.  Alte intervale pentru executarea prestaţiilor şi/sau alte termene limită sunt angajante doar dacă s-a convenit explicit şi în scris asupra acestora.  

6.2. Livrarea mărfii are loc la adresa indicată de client. 

6.3 Compania Hagleitner este îndreptăţită să efectueze livrări parţiale.  

6.4 În situaţia în care compania Hagleitner este în întârziere cu livrarea mărfii din motive care ţin exclusiv de Hagleitner, clientul este îndreptăţit să renunţe la obligaţiile contractuale numai în cazul în care compania Hagleitner nu respectă un termen ulterior adecvat, stabilit de client, termen care trebuie să fie de cel puţin două săptămâni. 

6.5 Compania Hagleitner este obligată să execute prestaţia doar după ce clientul a îndeplinit obligaţiile care-i revin şi care sunt necesare pentru executarea prestaţiei. 

6.6 În cazul unor informaţii incorecte, incomplete sau neclare, clientul suportă costurile livrării nereuşite şi orice costuri suplimentare ocazionate. 

6.7 Dacă clientul întârzie acceptarea mărfii, riscul pierderii sau deteriorării mărfii i se transferă clientului. 

6.8 Dacă clientul întârzie acceptarea, compania Hagleitner este îndreptăţită să depoziteze marfa pe cheltuiala şi pe riscul clientului la un cost de depozitare care poate fi stabilit la 0,5% din suma brută înscrisă pe factură pentru fiecare zi calendaristică începută sau pe cheltuiala şi pe riscul clientului, în cazul depozitării la o companie autorizată în acest sens. În plus, compania Hagleitner este îndreptăţită să insiste asupra executării contractului sau, după acordarea unui termen ulterior rezonabil, de cel puţin două săptămâni, să se retragă din contract şi să valorifice altfel marfa. 

7. Garanţia

7.1 Se convine asupra unui termen de garanţie de şase luni. Clientul trebuie să notifice compania Hagleitner cu privire la orice deficienţă în termen de două săptămâni de la livrare sau de la predare.  

7.2 Compania Hagleitner nu oferă nicio garanţie în sensul prevăzut de lege. Garanţiile oferite de producător rămân în acest caz neafectate.

8. Responsabilitate şi acordarea de despăgubiri pentru daune, termen de prescripţie

8.1 Pretenţiile clientului privind compensarea daunelor de către compania Hagleitner sunt excluse în caz de neglijenţă uşoară. Acest lucru nu este valabil şi în cazul vătămărilor corporale. Clientul va trebui să probeze dacă neglijenţa a fost uşoară sau gravă. 

8.2 Atât timp cât acest lucru nu contravine unor norme legislative imperative, este exclusă acordarea de despăgubiri pentru daunele subsidiare şi prejudiciile financiare, beneficiul nerealizat, economiile nerealizate şi alte daune indirecte. Obligaţia companiei Hagleitner de a acorda despăgubiri pentru daune este limitată la valoarea totală a plăţilor efectuate de client către compania Hagleitner în baza contractului încheiat. 

8.3 Aceste prevederi sunt valabile şi în situaţia în care pretenţia la acordarea de despăgubiri pentru daune este formulată în locul unui pretenţii la garanţie sau în plus faţă de aceasta. 

8.4 Atât timp cât nu se aplică conform legii, un termen de prescripţie sau de decădere mai scurt, toate pretenţiile împotriva companiei Hagleitner se pierd dacă nu sunt formulate de client printr-o acţiune în justiţie în termen de 6 luni de la momentul în care clientul ia cunoştinţă de daună şi de persoana care a provocat-o sau de evenimentul care stă la baza pretenţiilor, dar cel mai târziu după trecerea unei perioade de 3 ani de la fapta (încălcarea) care a produs dauna (care stă la baza pretenţiilor). 

9. Prelucrarea datelor

9.1 În cadrul contractelor, compania Hagleitner colectează date cu caracter personal ale clientului, respectând dispoziţiile legale în vigoare. 

9.2 Actuala declaraţie a companiei Hagleitner privind protecţia datelor cu caracter personal poate fi găsită la https://www.hagleitner.com/ro/protectia-datelor

10. Locul încheierii contractului, instanţa competentă, alegerea legislaţiei aplicabile şi limba contractului

10.1 Locul convenit pentru încheierea contractului este sediul social al companiei Hagleitner. 

10.2 Pentru toate litigiile care rezultă direct sau indirect din termenii şi condiţiile de faţă şi dintr-un contract dintre compania Hagleitner şi client, are competenţă exclusivă tribunalul austriac în a cărui jurisdicţie se află sediul companiei Hagleitner. Cu toate acestea, compania Hagleitner este îndreptăţită să formuleze acţiuni împotriva clientului la orice altă instanţă din Germania sau din străinătate în a cărui circumscripţie clientul îşi are sediul, sucursala sau patrimoniul.  

10.3 Pentru aceşti termeni şi condiţii şi pentru contractele dintre Hagleitner şi clienţi se aplică exclusiv normele de drept material austriac, cu excluderea normelor de referinţă (de ex. Convenţia de la Roma, Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale Roma I) şi a Convenţiei ONU privind vânzările internaţionale de bunuri. 

10.4 Limba de redactare a contractului este limba germană.

11. Modificări de adrese, drepturi de autor

11.1 Clientul este obligat să anunţe în scris compania Hagleitner în cazul în care îşi modifică adresa sediului social, atâta vreme cât contractul n-a fost executat integral de ambele părţi. În cazul în care clientul omite să notifice clientul cu privire ka modificare, comunicările sunt considerate ca fiind comunicate odată ce au fost trimise la ultima adresă indicată. 

11.2 Ofertele, planurile, schiţele, documentaţia tehnică, cataloagele, broşurile, ilustraţiile şi altele asemenea rămân proprietatea intelectuală a companiei Hagleitner. Clientul nu obţine niciun drept de folosire a acestora, în nicio situaţie.

Cosul de cumparaturi

Înapoi la magazin

Coșul este gol.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nu ai cont?
Create an Account
4