Termeni și condiții (TSC)

Termeni şi condiţii pentru oferte, livrări şi prestaţii ale Hagleitner Hygiene Romania s.r.l.

Aceste condiții generale de afaceri ale SC Hagleitner Hygiene Romania SRL, Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A, 077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, Tel.: +40 (0) 213032160, Fax: +40 (0) 213032161, Email: bucuresti@hagleitner.ro, Cod de înregistrare J23/2255/2013, Cod fiscal: RO25136300 se aplică de la 23.05.2018. Toate condițiile generale de afaceri publicate înainte de această dată vor înceta să se aplice de la această dată.

1. Domeniu de aplicabilitate, parteneri contractuali

1.1    Acești termeni și condiții generale („TCG”) sunt valabile începând cu data menționată mai sus, pentru toate ofertele, livrările și serviciile oferite de Hagleitner Hygiene Romania s.r.l. („Hagleitner”), inclusiv vânzarea de mărfuri din magazinul virtual operat de pe website-ul www.hagleitner.com/ro/ (https://shop.hagleitner.com/ro/) („Hagleitner Webshop”), precum și din platforma „XIBU Designer”, operată de pe www.xibudesigner.com/ro/.

1.2    Hagleitner încheie contracte exclusiv în condițiile proprii. Condițiile diferite sau suplimentare ale clientului se aplică numai dacă Hagleitner este în mod expres de acord cu acestea în scris.

1.3    AGB pot fi consultate în versiunea lor actuală la Hagleitner și pot fi vizualizate și descărcate pe Internet la www.hagleitner.com. La linkul www.hagleitner.com/ro/termeni-si-conditii/ clientul poate descărca AGB în format PDF și le poate salva și tipări. La cererea clientului, Hagleitner poate trimite AGB prin poștă.

1.4    Gama de produse Hagleitner este destinată exclusiv antreprenorilor, în sensul Legii privind protecția consumatorilor (KSchG) și nu consumatorilor. Client și partener contractual al firmei Hagleitner nu poate fi decât un antreprenor în sensul KSchG cu sediul în Austria. Antreprenor în sensul § 1 KSchG este o persoană care se ocupă de operarea companiei sale. Afacere este orice organizare permanentă de activitate economică independentă, chiar dacă nu are ca scop profitul. Persoanele juridice sunt considerate companii. Clientul trebuie să confirme aceste caracteristici în timpul înregistrării pentru magazinul online Hagleitner. Hagleitner are dreptul să solicite și să obțină toate informațiile necesare cu privire la proprietarii companiei clientului și la sediul său social.

1.5    Dacă vreuna dintre prevederile acestor AGB nu este valabilă, această prevedere va fi înlocuită de una valabilă care se apropie cel mai mult de prevederea inițială ca efect economic. Celelalte prevederi din AGB rămân de asemenea valabile.

2. Încheierea contractului

2.1    Comanda clientului constituie o ofertă pentru încheierea unui contract cu Hagleitner.

2.2    Contractul intră în vigoare ca urmare a unei oferte făcute de client abia după acceptarea de către Hagleitner, însă nu mai târziu de efectuarea livrării sau prestarea serviciului.

2.3    Ofertele Hagleitner, precum și informațiile în cataloage, prospecte, liste de prețuri sau cele de pe site-ul web nu sunt obligatorii.

2.4    Încheierea contractului în Hagleitner Webshop și prin XIBU Designer

Condiția preliminară pentru comanda în Hagleitner Webshop este un cont de utilizator activ în Webshop.

 

Reprezentarea produselor în Hagleitner Webshop, precum și în XIBU Designer nu reprezintă o ofertă obligatorie de drept, ci un catalog online fără caracter obligatoriu. Mai întâi, clientul poate plasa produsele în coșul de mărfuri, fără caracter obligatoriu și își poate modifica în orice moment selecția, înainte de a expedia comanda cu caracter obligatoriu. Abia după introducerea tuturor datelor necesare pentru executarea contractului și după conformarea luării la cunoștință a acestor condiții comerciale, precum și a declarației privind protecția datelor, clientul transmite o ofertă cu caracter juridic obligatoriu pentru produsele incluse în coșul de mărfuri, făcând clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

 

După transmiterea comenzii, clientul va primi o confirmare generată automat de primire a comenzii prin e-mail. Acest lucru nu constituie o acceptare a ofertei clientului de către Hagleitner.

 

Acceptarea ofertei contractuale de către Hagleitner se face prin transmiterea unei confirmări de comandă, prin e-mail, în decurs de 5 zile sau prin expedierea produselor comandate în același interval de timp.

3. Dreptul de retenție

3.1    Până la achitarea integrală a prețului de achiziție și a tuturor costurilor auxiliare, bunurile livrate clientului rămân proprietatea Hagleitner, iar clientul poartă riscul deteriorării accidentale a bunurilor (riscul de preț) odată cu livrarea bunurilor.

3.2    Clientul nu are dreptul să dispună de bunuri care fac obiectul dreptului de retenție fără acordul prealabil în scris al Hagleitner.

3.3    Clientul trebuie să informeze imediat Hagleitner despre orice acces al terților la bunurile care fac obiectul retenției, precum și despre orice deteriorare sau distrugere a bunurilor.

3.4    Dacă mărfurile care fac obiectul retenției sunt confiscate, clientul trebuie să informeze imediat Hagleitner și să ia toate măsurile pentru oprirea executării.

3.5    În cazul în care se solicită sau se deschide o procedură de insolvență împotriva bunurilor clientului, Hagleitner are dreptul - la alegerea sa și chiar dacă contractul rămâne în vigoare - să solicite returnarea bunurilor reținute și/sau să le preia pe cont propriu.

4. Preţuri, costuri de expediere

4.1    Prețurile nu includ TVA și alte taxe și impozite, și nici costurile de expediere.

4.2    Se aplică prețurile indicate la momentul efectuării comenzii. Toate informațiile sunt valabile cu excepția modificărilor de preț înainte de comandă, a erorilor tipografice și modificărilor tehnice.

4.3    În cazul modificării taxei pe valoarea adăugată prevăzute de lege, Hagleitner este îndreptățit să ajusteze prețurile cât mai eficient posibil și să rotunjească sumele facturii finale la un ban.

4.4    Costurile de expediere trebuie achitate de către client și pot fi vizualitate la Hagleitner, precum și în Hagleitner Webshop. În cazul comenzilor cu o valoare a mărfurilor de peste 100 Euro (fără TVA), Hagleitner nu va percepe costuri de expediere. Pentru comenzile transmise prin XIBU Designer, Hagleitner nu va percepe costuri de expediere.

5. Condiţii de plată; compensarea şi reţinerea

5.1    În măsura în care nu se prevede contrariul în mod explicit, Hagleitner acceptă următoarele tipuri de plăți:

  • Plata numerar la livrare
  • Transfer bancar
  • Bilet la Ordin și cecuri.

5.2    Hagleitner își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului atunci când selectează achiziționarea metodelor de plată în cont, plata prin debitare directă (debitare directă) sau cambii sau cecuri și de a respinge aceste metode de plată în cazul unei verificări negative a creditului.


5.3    Hagleitner își rezervă dreptul de a executa coemzni doar pe baza unei garanții sau a unei plăți în avans; în acest caz, clientul va decide dacă acceptă condițiile sau dacă își anulează comanda.

5.4    Valoarea dobânzii de întârziere este de opt procente peste dobânda de referință. Dobânzile de întârziere se capitalizează după scurgerea unei luni de la scadență.

5.5    În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, clientul va compensa Hagleitner pentru orice cheltuieli legate de somare și colectare suportate, în special costurile suportate pentru intervenția avocaților.

5.6    În cazul în care clientul întârzie cel puțin 14 zile cu plata, Hagleitner (i) poate insista asupra îndeplinirii contractului și poate amâna îndeplinirea propriilor servicii până la executarea serviciilor neefectuate de client sau (ii) cu o perioadă de grație de cel puțin șapte zile, se poate retrage din contract.

5.7 Compensarea și aplicarea unui drept de retenție de către client sunt excluse.

6. Livrarea

6.1    În momentul plasării comenzii, clientul primește bunurile prin poștă sau printr-un serviciu de livrare, în funcție de posibilitățile operaționale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii de către Hagleitner. În momentul plasării produselor individualizate prin intermediul XIBU Designer, clientul primește bunurile prin intermediul agentului nostru de livrare, în funcție de posibilitățile operaționale, în termen de 4-5 săptămâni de la primirea comenzii de la Hagleitner. Panourile laterale Hagleitner Selection vor fi livrate într-un interval de 14 zile. Alte intervale pentru executarea prestaţiilor şi/sau alte termene limită sunt angajante doar dacă s-a convenit explicit şi în scris asupra acestora.

6.2    Livrarea mărfii are loc la adresa indicată de client în România.

6.3    Hagleitner are dreptul de a face livrări parțiale.

6.4    În cazul în care Hagleitner nu livrează mărfurile la timp din motive ce țin exclusiv de Hagleitner, clientul are dreptul să se retragă din contract doar dacă Hagleitner nu respectă o perioadă rezonabilă de grație stabilită de client,
care trebuie să fie de cel puțin două săptămâni.

6.5    Hagleitner este obligat să presteze serviciul doar dacă clientul și-a îndeplinit toate obligațiile care îi revin pentru prestarea serviciului.

6.6    În cazul unor informații incorecte, incomplete sau neclare, clientul suportă costurile livrării nereușite și eventualele costuri suplimentare apărute.

6.7    Odată cu trimiterea sau predarea mărfurilor la serviciul de curierat, riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor trece la client. Același lucru se aplică și în cazul întârzierii recepției de către client.

6.8    În cazul unei întârzieri la recepție din partea clientului, Hagleitner are dreptul de a depozita mărfurile, pe cheltuiala și riscul clientului, caz în care se poate percepe o taxă de depozitare de 0,5 % din valoarea brută a facturii, per zi calendaristică începută, sau poate apela la o companie specializată, pe cheltuiala și riscul clientului. În plus, Hagleitner are dreptul să insiste asupra îndeplinirii contractului sau să se retragă din contract după stabilirea unei perioade adecvate de grație, care durează cel puțin două săptămâni, și să utilizeze mărfurile în alt scop.

7. Garanţia

7.1    Se stabilește de comun acord o perioadă de garanție de șase luni. Clientul trebuie să notifice Hagleitner în legătură cu un eventual defect în termen de două săptămâni de la livrare sau predare.

7.2    Hagleitner nu oferă nicio garanție în sens juridic. Garanțiile oferite de producători nu sunt afectate.

8. Răspunderea și despăgubirea, prescripția

8.1    Solicitările de despăgubire din partea clientului sunt excluse în cazurile de neglijență ușoară din partea Hagleitner. Acest lucru nu se aplică pentru daune personale. Existența unui caz de neglijență crasă trebuie dovedită de client.

8.2    Despăgubirea daunelor pe cale de consecință și a pierderilor financiare, a profiturilor pierdute, a economiilor nerealizate și a altor daune indirecte este exclusă - în măsura în care acest lucru nu contravine vreunei legi. Obligația Hagleitner de a despăgubi se limitează la suma plăților efectuate de către client în favoarea Hagleitner, în baza contractului încheiat.

8.3    Aceste prevederi se aplică și în cazul în care cererea de despăgubire este făcută de client împreună cu, sau în locul unei solicitări de garanție.

8.4    În măsura în care nu se prevede prin lege o perioadă de prescripție mai scurtă, toate pretențiile împotriva Hagleitner vor fi anulate dacă acestea nu au fost invocate de către client în termen de șase luni de la data la care clientul a luat cunoștință de prejudiciu, de partea vătămată sau evenimentul care a dat naștere acestora, cel târziu însă la expirarea a trei ani de la producerea prejudiciului (care stă la baza pretenției).

9. Prelucrarea datelor

9.1    Hagleitner colectează datele cu caracter personal ale clientului ca parte a prelucrării contractelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

9.2    Politica de confidențialitate actuală a Hagleitner este disponibilă la https://www.hagleitner.com/ro/protectia-datelor/.

10. Locul de execuție, jurisdicție, legea aplicabilă, limba contractului

10.1    Locul de execuție stabilit de comun acord este sediul companiei Hagleitner.

10.2    Pentru toate litigiile care apar în mod direct sau indirect din aceste AGB și un contract dintre Hagleitner și client este responsabilă doar instanța românească aplicabilă pentru sediul social al Hagleitner. Hagleitner are totuși dreptul să emită pretenții împotriva clientului și la orice altă instanță din Germania sau din străinătate, în a cărei circumscripție clientul își are sediul, o sucursală sau deține active.

10.3    Aceste AGB și contractele încheiate între Hagleitner și client sunt guvernate exclusiv de legislația română din doemniul civil, cu excepția standardelor de referință (de ex. EVÜ, ROM I-VO) și a legislației comerciale ONU.

10.4    Limba contractului este româna.

11. Modificarea adreselor, drepturi de autor

11.1    Clientul este obligat să notifice în scris Hagleitner cu privire la orice modificare a adresei sale comerciale, atâta timp cât un contract nu este complet îndeplinit de ambele părți. Dacă această notificare nu este făcută de către client, se consideră că informările au fost recepționate chiar dacă sunt trimise la ultima adresă cunoscută.

11.2    Ofertele, planurile, schițele, documentele tehnice, cataloagele, prospectele, ilustrațiile și altele asemenea rămân întotdeauna proprietatea intelectuală a Hagleitner. Clientul nu primește niciun fel de drepturi de utilizare asupra acestora.

Cosul de cumparaturi

Înapoi la magazin

Coșul este gol.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

Nu ai cont?
Create an Account
4